Terränghjuling 2018-01-30T14:32:51+00:00

Terränghjuling

Vem behöver förarbevis för terränghjuling?

Enligt lag krävs det förarbevis för att framföra en terränghjuling men om du har ett körkort utfärdat före 1 januari år 2000 gäller det som förarbevis.

Vad krävs för att få använda terränghjuling som arbetsredskap?

Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 3§ krävs utbildning för att framföra terränghjuling som arbetsredskap.

Du som är arbetsgivare och bedriver verksamhet där dina anställda använder terränghjuling som arbetsredskap är enligt arbetsmiljölagen skyldig att se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrivs samt att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Ett förarbevis för terränghjuling uppfyller de krav som Arbetsmiljöverket har.