Välkommen att ta ditt körkort hos oss!

Vägen till körkortet

Välj den smarta vägen till körkort och börja din resa i en automatväxlad bil!

Traditionell trafikutbildning grundar sig stort i fordonshantering, därav har en stor del skett i en manuellt växlad bil.
Dagens utbildning handlar mycket mer om trafikbeteende och tolkningar, samarbete och förståelse, därför sker den till större del i en automatväxlad bil där du frigör tänkandet från pedaler till att bearbeta information utifrån i mycket större utsträckning.
Framtidens utbildning vet vi inte vad den ska handla om riktigt än, men vi kommer dit.

Vi på Helens har sedan några år tillbaka förespråkat utbildning i en automatbil först – sen växling. Detta för att utbildningen blir betydligt mer effektiv och föraren blir trafiksäker tidigare vilket alltid varit vår vision. Vi frångår traditionellt lärande och jobbar mycket med utbildning i grupp och digitalt, där vi anser att det passar sig som bäst. Självklart passar sig viss undervisning bäst att göras enskilt och det gör vi också, men i mindre utsträckning än tidigare.

Vi skulle kunna rabbla upp radvis med argument om varför det är smartast att börja i en automatväxlad bil, men ingående lärometodik och hur hjärnan fungerar vid inlärning är förmodligen inget du är särskilt intresserad av, du vill ju ta ett körkort. SÅ- låt oss hjälpa dig på din resa till att bli en trafiksäker förare och att få ditt körkort för personbil-vi vet hur du på bästa sätt kommer dit.

Välkommen till oss på Helens för körkort

Körkortstillstånd

För att få övningsköra behöver du ha ett giltigt körkortstillstånd av Transportstyrelsen. Ansökan om körkortstillstånd måste kompletteras med ett syntest. Syntestet gör du enklast genom drop in hos oss på trafikskolan, kom ihåg att ta med legitimation.

Ansök här

Introduktionskurs för privat övningskörning

För att få övningsköra privat behöver du och din handledare gå en introduktionskurs. Kursen är 3 timmar plus rast. Kursplanen innehåller tre delmoment:

  1. Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  2. Planering och strukturering av övningskörning
  3. För trafiksäkerheten viktiga faktorer

Handledaren behöver ansöka om handledarskap hos Transportstyrelsen.

Boka härAnsök här

Körkortsutbildning

Oavsett om ditt mål är ett körkort för manuellt eller automatväxlad bil så sker en stor del av utbildning i en automatväxlad bil, framförallt i början. Detta för att du ska få en så effektiv utbildning som möjligt.

Teori studerar du via datorn eller mobilen via en app som heter ”Körkort nu med elevcentralen”. Vi erbjuder även teorilektioner enskilt eller i grupp.

Vi kör Volvo och har en bilpark med modeller från XC40 Recharge till V60 Cross country och de drivmedel vi använder oss av är el, HVO100, diesel och bensin. Vi jobbar för att få vår bilflotta helt fossilfri inom några år.

Vi rekommenderar att du blandar körning hemma med lektioner på trafikskolan och ser gärna att din handledare åker med på vissa av dina lektioner hos oss för att din utbildning ska bli så kostnadseffektiv som möjligt. Vi rekommenderar även hemma att ni börjar utbildningen i en automatväxlad bil så att du som förare får bästa förutsättningarna för ett smart lärande och en trygg start i trafiken.

Köp startpaket här

Nivåkontroll

Denna lektion är på 80 minuter där vi gör en så omfattande kontroll som möjligt på vad du kan, hur du tar till dig kunskap och hur vi ska planera din utbildning framåt. Den här lektionen utförs i en automatväxlad bil.

Grupplektioner

Grupplektioner gör att du får längre utbildningstid och du ges möjlighet att diskutera och dela dina erfarenheter med andra körkortstagare. Utbildning i grupp är dessutom en av de mest effektiva inlärningsmetoderna. Grupplektionerna utförs alltid i automatväxlad bil och i grupp om max 3 elever på specifika övningsmoment, och endast i Norrköping.

Riskutbildning 1

Riskutbildning 1 är en teoretisk utbildning som ger dig kunskaper och insikter i hur alkohol, droger och trötthet påverkar din förmåga att köra bil på ett säkert sätt. Utbildningen är obligatorisk och sker i grupp om max 16 deltagare per tillfälle. Utbildningens längd är 3 timmar exklusive raster. För att bli godkänd måste du aktivt delta i diskussioner och övningar. Utbildningen bokas i receptionen för dig som köpt startpaket och utförs med fördel i början av din körkortsutbildning. Du som är privatist bokar kursen nedan.

Boka här

Riskutbildning 2

Riskutbildning 2 är en praktisk utbildning där du får uppleva riskfyllda trafiksituationer i en trygg miljö. Du får prova på din egen körförmåga samt bilens egenskaper och begränsningar på olika väglag. Utbildningen är obligatorisk och sker i grupp om max 4 deltagare per lärare. Utbildningens längd är 3 timmar exklusive raster och utförs på Bråvalla Halkbana. Du som köpt startpaketet bokar tid för riskutbildning 2 i samråd med din trafiklärare. Du som är privatist bokar kursen nedan.

Boka här

Förarprov på Trafikverket

Kunskapsprov och körprov bokas i samråd med din trafiklärare. Du måste få godkänt på kunskapsprovet för att du ska få köra upp. I normala fall är ditt godkända kunskapsprov giltigt i 4 månader, dock är det i dessa tider giltigt i upp till 6 månader.

Anpassat teoriprov

Priser personbil

Startpaket 13995 kr

Tillgång Köra bil – digital

Elevcentralen PLUS

3 lärarledda teorilektioner á 60 min

1 st Nivåkontroll á 80 min

8 st  privatlektioner á 40 min

3 st grupplektioner á 80 min

Fordonslektion i grupp á 40 min

Riskutbildning 1

Riskutbildning 2

Syntest för körkortstillstånd

Köp startpaket här

Trafikverkets Avgifter

Kunskapsprov 325 kr
Fotografering vid kunskapsprov 80 kr
Körprov 800 kr
Tillverkning av körkort (Transportstyrelsens avgift) 280 kr

Ordinarie Priser

Riskutbildning 1 900 kr
Riskutbildning 2 2200 kr
Privatlektion personbil 40 min 610 kr
Grupplektion personbil 80 min 840 kr
Fordonslektion i grupp 40 min 400 kr
Köra bil - Digital 799 kr
Teoripaketet med tillgång till Köra bil - Digital, teorilektioner och Elevcentralen PLUS 2500 kr
Syntest för körkortstillstånd 200 kr
Lån av bil vid körprov (endast våra elever) 850 kr
Introduktionsutbildning personbil 550 kr
Privat teorihjälp 40 min 500 kr
Privat teorihjälp 60 min 750 kr
Ansökan om anpassat kunskapsprov där egen utredning finns 500 kr
Ansökan om anpassat kunskapsprov där inte egen utredning finns 900 kr