Miljöpolicy och Miljömål

Vår miljöpolicy syftar till att verka för en hållbar utveckling där vi bidrar till att minska vår negativa påverkan på miljön, uppfylla de lagar och krav som ställs på oss och ständigt förbättra vårt miljöarbete genom att: 

 • Nyttja företagets övningsbilar med så lite miljöpåverkan som möjligt 
 • Övervaka energiförbrukningen 
 • Använda samt återvinna material effektivt för minimal uppkomst av avfall 
 • Vid disk och städning används miljömärkta produkter 
 • Vi väljer konsekvent leverantörer som kan uppvisa tydligt miljötänk 
 • Utbilda och motivera medarbetare till delaktighet i miljöarbetet 
 • Minimera resande genom att utnyttja modern teknik 
 • Visa öppenhet och informera våra intressenter om vårt miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden 

Helens verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att miljöhänsyn integreras som en naturlig del tillsammans med kvalitet och kostnadseffektivitet i det dagliga arbetet. 

 • Vi kör och utbildar med en effektiv körteknik 
 • Vi jobbar med teoretiska förberedelser för att minska körsträckan för elevens utbildning. 
 • Vi tvättar våra bilar i miljövänlig tvätt 
 • Vi kör dubbfria däck 
 • Vi bedriver teoretisk undervisning digitalt när det är tillåtet 
 • Vi fortbildar oss digitalt eller lokalt för att minska resande 
 • Vi byter succesivt ut bilparken till miljövänliga drivmedel  
 • Vi har två bilar som drivs av enbart el och de dieselbilar vi har tankas med HVO 100

Den miljöpåverkande resursförbrukningen ska vara så låg som möjligt utan att Helens verksamhet påverkas negativt. 

Helens miljöarbete och miljöpolicy ses kontinuerligt över. Helens ska hålla sig väl informerade om utvecklingen inom miljöområdet. 

 
Vi följer både Internationella och Sveriges Trafikutbildares Riksförbunds miljö mål. 

str miljömål

Vårt hopp är att Sverige liksom Tyskland kommer att se över regler för körkort och snarast låta all grundutbildning för behörighet B ske i automatväxlade bilar. Då kommer vi satsa på elbilar fullt ut.