Alkohol- och drogpolicy

På Helens för körkort AB arbetar vi för en nykter och drogfri vistelse på skolan och i trafiken. 

 • Företagets kunder och personal ska kunna garanteras en trafikutbildning och arbetsplats helt fri från förekomst av alkohol och andra droger. 
 • Företagets kunder och personal ska under sin tid på trafikskolan få sådan utbildning om alkohol och drogers inverkan på trafiksäkerheten att de utifrån denna kunskap själva ska kunna göra ett aktivt ställningstagande i frågan.  

Krav som Helens ställer på personal och kunder: 

 • Det inte är tillåtet att komma berusad eller med kvarstående påverkan av alkohol eller droger till undervisning eller arbete. 
 • Vid användning av läkemedel och andra preparat som kan misstänkas påverka mätresultaten ska detta meddelas till företagets ledning. 
 • All personal och kunder som medverkar i företagets verksamhet ska medverka vid provtagning enligt de av företagsledningens fastställda rutiner. 

Rutiner för provtagning med alkomätare: 

 • Inför körövning testas kunder i alkoholmätare.  
 • Kunder kan under vissa teorilektioner få träna på att utföra alkotest. 
 • Personal testas enligt företagets interna personalhandbok. 

Vid ev positivt resultat 

 • Kund som konstaterats bryta mot trafikskolans krav skall få information om var denne kan vända sig för att få hjälp med sitt ev. missbruk. 
 • Elev som blåser positivt ska göra nytt utandningsprov efter 5 minuter visar även det testet på alkohol i kroppen avbryts all undervisning och eleven blir debiterad lektionen.  
 • Personal som konstaterats bryta mot trafikskolans regler ska med förtroende och full sekretess kunna vända sig till ledningen för att kunna ta itu med problemet.