Teorihjälp

Körkort nu med Elevcentralen

Det är viktigt för oss att se till dina individuella behov och erbjuda skräddarsydda lösningar när det behövs. Appen Körkort nu med Elevcentralen passar extra bra för dig som tycker att det traditionella inlärningssättet är svårt eller tråkigt. Du pluggar teori med hjälp av ett digitalt läromedel där du tar in kunskap via ett interaktivt material genom att läsa, lyssna, se på filmer, svara på körkortsfrågor och göra övningar.

Köp digitala läromedel

Undervisning med lärare

Vi erbjuder lärarledda teorilektioner i grupp som en del i våra teoripaket. För dig som skulle behöva lite extra hjälp och eventuellt har läs- och skrivsvårigheter erbjuder vi möjlighet att arbeta med teorin enskilt med en lärare i en lokal som är speciellt anpassad för att du ska få lugn och ro. Vi har dock väldigt begränsat med dessa platser och kan endast erbjuda det i mån av tid. Du bokar tid för teorihjälp genom att kontakta receptionen på 011-13 00 31, alt. mejlar till info@helensforkorkort.se.

Ansökan om anpassat kunskapsprov

För dig som har läs- och skrivsvårigheter eller en NPF-diagnos finns möjligheten att ansöka om förlängt- eller muntligt kunskapsprov hos Trafikverket. För att ansöka om anpassat kunskapsprov behöver den som intygar ha god kunskap om läs- och skrivsvårigheter samt NPF-diagnoser. Exempel på sådana personer är speciallärare, specialpedagoger, personal på vissa trafikskolor eller andra specialister inom området. Vill du ha hjälp med detta från oss så kontaktar du oss i receptionen för att boka tid.

Om du inte själv har en utredning på dina läs- och skrivsvårigheter sedan tidigare så kan vi hjälpa dig med att göra en form av utredning som ofta krävs för att få ett anpassat kunskapsprov beviljat. Meddela att du vill ha hjälp med en utredning när du kontaktar oss för bokning.

Har du andra svårigheter som skulle påverka dig i en provsituation kan det finnas möjlighet även för dig att få anpassat kunskapsprov, det kan t. ex. vara social ångest/fobi eller liknande. Här krävs dock utredning eller läkarutlåtande för att ansökan ska kunna godkännas.

Trafikverket har tre typer av anpassade kunskapsprov:

  • Prov med förlängd provtid
  • Muntligt uppläst prov
  • Muntligt bedömningsprov

Kolla gärna på Trafikverkets filmer om hur dom olika proven går till.

Ring oss på 011-13 00 31

Priser teorihjälp

Ordinarie priser

Privat teorihjälp 40 min 500 kr
Privat teorihjälp 60 min 750 kr
Ansökan om anpassat kunskapsprov där egen utredning finns 500 kr
Ansökan om anpassat kunskapsprov där inte egen utredning finns 900 kr