Teorihjälp

Körkort nu med Elevcentralen

Det är viktigt för oss att se till dina individuella behov och erbjuda skräddarsydda lösningar när det behövs. Appen Körkort nu med Elevcentralen passar extra bra för dig som tycker att det traditionella inlärningssättet är svårt eller tråkigt. Du pluggar teori med hjälp av ett digitalt läromedel där du tar in kunskap via ett interaktivt material genom att läsa, lyssna, se på filmer, svara på körkortsfrågor och göra övningar.

Köp digitala läromedel

Enskild undervisning med lärare

Utöver våra lärarledda teorilektioner i grupp erbjuder vi möjlighet för dig att arbeta med teorin enskilt med lärare i en lokal som är speciellt anpassad för att du ska få lugn och ro. Veronica som håller i den enskilda undervisningen har under många år hjälpt elever att klara sina kunskapsprov. Hon har lång erfarenhet av att undervisa elever som har läs- och skrivsvårigheter men finns även till för dig som bara vill ha lite hjälp på traven. Du bokar tid för teorihjälp genom att kontakta receptionen på 011-13 00 31.

Pris 500 kr enskilt med lärare 60 min

Ansökan om anpassat kunskapsprov

För dig som har läs- och skrivsvårigheter finns möjligheten att ansöka om förlängt- eller muntligt kunskapsprov hos Trafikverket. För att ansöka om anpassat kunskapsprov behöver den som intygar ha god kunskap om läs- och skrivsvårigheter. Exempel på sådana personer är speciallärare, specialpedagoger, personal på vissa trafikskolor eller andra specialister inom området. Hos oss på Helens finns Veronica som kan hjälpa dig med detta.

Vid en ansökan behöver vi bifoga kopior på din diagnos eller utredning.

Om ingen utredning finns, blir din ansökan lite mer omfattande. Det innebär att vi måste utföra olika tester som vi då bifogar med din ansökan för att styrka dina svårigheter.

Se priser nedan

Priser teorihjälp

Ordinarie priser

Privat teorihjälp 500 kr
Ansökan om anpassat kunskapsprov där egen utredning finns 500 kr
Ansökan om anpassat kunskapsprov där inte egen utredning finns 900 kr