STR-Guldmedlem: Din trygghet 

Som STR-Guldmedlem förbinder vi oss att följa nedanstående punkter: 
(Uppfyller vi inte dessa krav ber vi dig genast att meddela oss). 

Erbjuda en dokumenterad plan över din utbildning. 
Utbildningen följer planen som du som elev finner i din profil. Här ser du hela tiden var du befinner dig. Tillsammans med din lärare kan du lägga upp delmål och slutmål för att sedan arbeta aktivt att nå fram till Körkortet. 

Erbjuda kostnadsberäkning av utbildning. 
Efter ett par körlektioner kan våra erfarna lärare hjälpa dig som elev att få en uppfattning om hur många lektioner du kan behöva. Beräkningen bygger på dina förutsättningar, din motivation, om du mängdtränar, kontinuitet i körningen och hur väl du varvar körlektioner med teoristudier. 

Erbjuda privata handledare möjlighet att åka med under vissa lektioner. 
Hos oss är alltid din privata handledare välkommen.. 

Erbjuda utbildning i riskmedvetenhet och övning i svårare trafiksituationer. 
Norrköping som övningsområde erbjuder alla typer av svåra situationer, både inom och utanför cityområdet. 

Informera om hur mörkerutbildning genomförs. 
Under de mörka månaderna har du som elev möjlighet att boka dina lektioner när det är mörkt och därmed få inblick i de risker och svårigheter som uppstår med dålig sikt. 

Elev/Kund ska kunna boka lektion-/kurstillfällen online. 
Bokningar görs via e-handeln eller elevcentralen 

Företaget ska använda digitalt utbildningskort innehållande lärares kommunikation och feedback med kund/elev vilket tillgängliggörs denne online. 
Inskrivna elever har sin egen inlogg till elevcentralen där informationen finns. 

En tillgänglig e-handel krävs av de företag som säljer produkter och tjänster till privatpersoner. 
Finns på www.helensforkorkort.se  
 
En digital kassafunktion krävs för löpande utbildningstjänster för privatpersoner, där ekonomi/reskontra är synliggjort för elev/kund online. 
Detta har våra kunder tillgång till via sin profil på elevcentralen. 

Kostnadskalkyl ska lämnas till kunden. Denna kalkyl är inte att jämföra med en offert utan en beräkning av kostnaden utifrån individens förutsättningar för vald utbildning. Ny kalkyl ska göras när förutsättningar väsentligt förändras. 
Kalkylen finns att läsa i elevcentralen 

Helens ska tydligt informera om; 
Att alkotest sker före varje praktisk lektion. 
Vi har inte bara alkomätare utan även andra säkerhetssystem i våra bilar. Vi värnar om våra kunder, personal och medtrafikanter. 
Hur och när lektioner/grupplektioner genomförs. 
Vi erbjuder lektioner  07,15 – 17.55 Mån-Torsdag och 07.15 – 16.25 Fredagar 
Företagets personal och dess roller. 
Finns beskrivet på www.helensforkorkort.se – om oss 
Hur STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning tillämpas. 
Vi tillämpar STR:s praxis för återbetalning Läs mer 
Att det finns möjlighet till prövning i STR:s reklamationsnämnd, vid en eventuell tvist. 
Är du inte nöjd med oss på Helens ta genast kontakt med receptionen. Kan vi mot förmodan inte lösa en eventuell tvist erbjuder vi kontakt med STR:s reklamationsnämd. Läs mer 
Att vi aviserar om prisjustering minst 2 veckor i förväg 
Vilka de ordinarie priserna är. 
Finns beskrivet på www.helensforkorkort.se – och vald utbildning 
Lektionernas längd 
Finns beskrivet på www.helensforkorkort.se – och vald utbildning 
Exakt vilka produkter och tjänster som ingår. 
Se under fliken ”E-handel” 
Vilka betalningsätt som finns. 
Hos oss betalar du med kort, swish eller via vår E-handel. 

Utbildningsmål: 

  • Företaget ska kunna erbjuda och genomföra en fullständig utbildning enligt kursplan inom den behörighet som man har tillstånd för. 
  • Miljöpolicy/miljömål som minst uppgår till STR:s antagna.