Välkommen till introduktionsutbildning för handledare och elev 

För att övningsköra privat krävs det att både elev och handledare har gått en introduktionsutbildning de senaste 5 åren. Kursen är 3 timmar exklusive rast. 

 • Samtliga deltagare ska ha med sig giltig legitimation, målsman/förälder eller handledare kan intyga minderårigs identitet genom ett intyg på trafikskolan. 
 • Avbokning ska ske senast 3 arbetsdagar innan kursstart. 
 • Utbildningen är obligatorisk och därför är det viktigt att ni är i tid, sen ankomst eller ej fullt genomförd utbildning är ej godkänt och man får därmed gå om kursen och betala en ny avgift. 
 • Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år). 
 • Handledaren måsta vara minst 24 år och haft körkort i minst 5 år i följd de senast 10 åren. 


Kursen är giltig i 5 år från det datumet då kursen genomfördes. 

Introduktionsutbildningen innehåller bland annat: 

 • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning. 
 • Hur man planerar och strukturerar övningskörningen. 
 • För trafiksäkerheten viktiga faktorer. 
 • För miljön viktiga faktorer. 
   

Handledaren behöver ansöka om handledarskap hos Transportstyrelsen. 
Ansökan om handledartillstånd 

Observera att du måste vara godkänd som handledare för varje enskild elev som du ska övningsköra med. Du måste därför göra en ansökan för varje elev, om du ska övningsköra med flera elever. Du får maximalt vara handledare för 5 elever samtidigt.  

Eleven behöver ansöka om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen. 
Ansökan om körkortstillstånd 

Eleven ska göra ett godkänt syntest, det kan du göra hos oss eller hos en optiker. Vi kan utföra dessa på trafikskolan på drop in, vill man göra detta i samband med kurstillfället så behöver man vara på plats senast 30 minuter innan, kostnad för detta är kostar 200 kronor. Tänk på att vi behöver göra syntestet både med och utan korrektion om det används. Medtag därför eventuella glasögon eller linsvätska, om linser används, så att dessa kan tas ut.

Kostnad 
Utbildningen kostar 550 kr per person, och har du inte redan betalat kursen är det viktigt att detta görs innan kursstart för att få delta. Det går bra att betala via Swish: 123 39 27 613 
Märk betalningen med namnet/namnen på deltagaren/deltagarna. 

Välkommen!