INTRODUKTIONSUTBILDNING 2018-01-30T14:32:51+00:00

Introduktionsutbildning för handledare och elev vid privat övningskörning

Kurstillfället är tre timmar plus rast. Handledarbok och fika ingår.

Kursplanen för utbildningen har tre delmoment:

1. Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
2. Planering och strukturering av övningskörning
3. För trafiksäkerheten viktiga faktorer

Klicka här för nästa lediga kurstillfälle.

Alla tillstånd söker du på Transportsstyrelsen.se

Eleven behöver ha ett körkortstillstånd för att få övningsköra. En ansökan om körkortstillstånd måste kompletteras med ett syntest som vi på trafikskolan gärna kan hjälpa er med. Handledaren behöver ansöka om handledarskap. Om möjligt ansök och betala elektroniskt för snabb handläggning.

korkortsportalen

Vanliga frågor:

Hur gammal måste eleven vara?
Svar: 15 år och 9 månader

Hur länge är kursen giltig?
Svar:  5 år så under dessa fem år kan man koppla på nya handledare eller nya elever utan att behöva delta i en ny kurs.

Måste handledare och elev gå tillsammans?
Svar: Det finns inte längre något krav på att handledare och elev ska gå på samma kurstillfälle, även om detta rekommenderas.